Trafikpolicy 

Vi i Blomstermåla Ryttarförening ser säker transport av häst och ryttare som en självklarhet och har därför beslutat att upprätta en trafikpolicy där attityd, beteende, ansvar och kunskap är genomgående ledord. Policyn ska ses som ett levande dokument väl förankrat hos föreningens medlemmar. Policyn revideras och följs upp varje år. Den finns tillgänglig för alla via hemsidan och som pappersfolder. 

Regeringens nollvision

Blomstermåla Ryttarförening ställer sig bakom riksdagens och regeringens nollvision.  

Vi anser att vi som ansvariga i en ryttarförening med barn- och ungdomsverksamhet ska se på säker trafik som en del av vårt sociala ansvar samt som en trygghet för våra yngsta medlemmar och deras föräldrar.

Våra förare ska följa gällande trafikföreskrifter. Gällande hastighetsbestämmelser ska följas och hastigheten anpassas utifrån väglag och andra omständigheter. Det ska finnas bilbälten till samtliga passagerare och de ska användas på rätt sätt.  

Ev. last ska vara förankrad på ett tryggt och säkert sätt.

Vid transport av häst följer vi Jordbruksverket rekommendationer

Föraren ska avstå från alkoholintag i god tid före resan. Föraren ska helt avstå från droger. Ansvariga förare ska ha kunskap om vikten av att vara utvilad innan man sätter sig vid ratten.  

Föraren bör ha erfarenhet av gällande fordon och släpvagn. Vid mobilsamtal ska handsfree användas.  

Resor ska avbrytas eller senareläggas om väder och väglag är alltför dåligt.  

Planering av förarbyten och raster bör göras vid längre resor. Inre och yttre besiktning bör göras inför resan. Fordonet och släpvagnen ska vara godkänt av svensk bilprovning och ha däck anpassade till aktuellt väglag.