Kris & åtgärdsplan

Om olyckan är framme 

  1. Den som får beskedet kontaktar ordförande i styrelsen: Ann-Sofie Nilsson 070-516 03 81 eller kassör Helen Keijsner 073-058 00 58. Ordförande eller kassör ansvarar för att den av de två som inte fått besked snarast informeras. 
  1. Ordförande eller kassör kontaktar anhöriga för att fråga om vilka som kan få information, samt för att få ytterligare information om vad som hänt.  
  1. Viktigt att styrelsen får korrekt och tydlig information för att undvika ryktesspridning.  
  1. Utsedd person av styrelsen ger information till barn och föräldrar så snart som möjligt.  
  1. Frågor besvaras med det man vet med säkerhet.  
  1. Pressfrågor besvaras av ordförande eller annan person i styrelsen. 
  1. Kan vi hjälpa de drabbade på något vis. En kontaktperson utses som håller kontakten med de drabbade så länge det behövs.  
  1. Var lyhörd, vanlig omtanke räcker långt.