Drogpolicy 

Vi i Blomstermåla Ryttarförening ser en drogfri idrottsutövning som en självklarhet och har därför beslutat att upprätta en drogpolicy där attityd, beteende, ansvar och kunskap är genomgående ledord. Policyn ska ses som ett levande dokument väl förankrat hos föreningens medlemmar. Policyn revideras och följs upp varje år. Den finns tillgänglig för alla via hemsidan och som pappersfolder.  

Tobak 

Blomstermåla Ryttarförening är en rökfri anläggning och vuxna hänvisas vid rökning till särskild anvisad plats.Detta gäller både rökning och snusning. Åldersgränsen är 18 år enligt svensk lag. Föreningen tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller i övrig föreningsverksamhet.Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar använder tobak pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrarna. 

Om vi ser att våra ledare inte följer vår policy ska någon annan ledare eller person i styrelsen prata med berörd person. 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas. Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att vara en förebild för ungdomarna.  Ansvaret för att dessa regler följs är ledarnas och styrelsens. 

Alkohol 

Åldersgränsen för att köpa och dricka alkohol på restaurang är 18 år enligt svensk lag, 20 år för att köpa på systembolaget. 

Blomstermåla ryttarförening tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker/handlar alkohol.Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar använt alkohol pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrarna. Vid misstanke om alkoholproblem kontaktas sociala myndigheterna. 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas. Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att vara en förebild för ungdomarna.  Ansvaret för att dessa regler följs är ledarnas och styrelsens. 

Alkohol får inte drickas under resor, läger eller under andra aktiviteter där man ansvarar för ungdomarna. Medlemmar kommer inte berusad eller bakfull till träningen, tävlingen eller annan aktivitet eller möte. Ingen får dricka eller uppträda berusad i föreningens kläder. På fester där det förekommer alkohol är det 18 årsgräns som gäller. 

Om vi ser att våra ledare inte följer vår policy ska någon annan ledare eller person i styrelsen prata med berörd person. 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare ska vi ha ett enskilt samtal med berörd, erbjuda stöd och hjälp. Vid upprepade tillfällen av berusning avstängs personen från uppdraget som ungdomsledare. 

Narkotika och dopningspreparat 

All bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svenskt lag. All form av doping är förbjudet i enighet med idrottens regler, dessutom är hantering av visa dopingpreparat (till exempel anabola steroider) även förbjudna enligt svenskt lag. 

Om vi upptäcker eller misstänker att någon av våra medlemmar och ledare provat eller använder narkotika/dopingpreparat ska vi ha ett enskilt samtal med medlemmen och kontakta föräldrarna om medlemmen är under 18 år. Kontakt tas även med sociala myndigheter, polis samt med riksidrottsförbundets (RF) antidopingsgrupp. 

Ansvaret för att upptäcka och uppmärksamma om någon inte följer detta är ledarnas och styrelsens.

Doping och otillåten medicinering av häst 

Vi följer Svenska Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering av häst. Reglerna omfattar alla medlemmar i en förening ansluten till förbundet och alla som har tävlingslicens utställd av förbundet samt alla som deltar i en tävling arrangerad av förening ansluten till förbundet. 

Ansvaret för att upptäcka och uppmärksamma om någon inte följer detta är ledarnas och styrelsens men även Blomstermåla Ryttarförenings medlemmar.