Tävlingar

Flicka med häst och vinstrosett

I nuläget har vi inga planerade inbjudningstävlingar.

Vi anordnar Pay and Jump / Pay and ride några gånger per år. Dessa evenemang marknadsförs via Facebook.

Vänligen följ oss där för mer information!